EQ-i 2.0® ORAZ EQ 360® INTELIGENCJA EMOCJONALNA I SPOŁECZNA

HARTUJ ODWAGĘ

Indianie wierzą, że każdy przychodzi na świat z pewnymi predyspozycjami oraz narzędziami do tego, by te zdolności w sobie rozwinąć i dzielić się nimi ze światem. To od niego zależy, czy je rozwinie czy nie. Jeśli nie pozna swoich predyspozycji czyli swojego powołania, może doświadczyć depresji. Jeśli zaś będzie podążał ścieżka swego powołania, dozna poczucia spełnienia, nawet jeśli ta ścieżka będzie pełna wyzwań.

  • Rozwój kompetencji psychologiczno-biznesowych to także diagnostyka z zastosowaniem narzędzi psychometrycznych.
  • Jeśli interesuje Cię diagnostyka pod względem Twojej dojrzałości do wejścia w rolę biznesową czy społeczną to warto mieć świadomość własnych mocnych i słabych stron, naturalnych predyspozycji i ukrytych motywacji sprzyjających bądź utrudniających rozwinięcie biznesu oraz umiejętność „zarządzania” samym sobą.
  • Narzędzia psychometryczne uzupełniają kompetencje psychospołeczne i wsparcie psychologiczne niezbędne do lepszego poznania swoich unikatowych jakości i podjęcia nowych ról w życiu.
  • Jeśli reprezentujesz pożądaną konfigurację cech osobowościowych i kompetencji biznesowo- interpersonalnych, a potrzebujesz tylko niewielkiego wsparcia czy ukierunkowania swoich umiejętności, to diagnostyka z zastosowaniem narzędzi psychometrycznych pomoże Ci sięgać po jeszcze lepsze jakości w życiu prywatnym i zawodowym.

Zapraszam Cię na sesje diagnostyczne, podczas których wspólnie omówimy wyniki Twoich raportów indywidualnych. Oferuję wsparcie w narzędziu psychometrycznym EQ-i 2.0® oraz EQ 360® Inteligencja Emocjonalna i Społeczna.

EQ-i 2.0® oraz EQ 360® Inteligencja Emocjonalna i Społeczna

Jest to najczęściej używane i niezawodne narzędzie do pomiaru inteligencji emocjonalnej. EQ-i 2.0® oraz EQ 360® to licencjonowane narzędzia, które dokonują pomiaru w pięciu następujących wymiarach inteligencji emocjonalnej: inteligencja intrapersonalna, inteligencja interpersonalna, zdolność do adaptacji, radzenia sobie ze stresem oraz ogólny dobrostan. Podłożem teoretycznym metody jest model mieszany inteligencji emocjonalnej ujmujący również cechy osobowości. W tym modelu inteligencji emocjonalnej został uwzględniony optymizm jako krytyczna zmienna niezbędna do radzenia sobie z problemami. Każdy z pięciu obszarów modelu Inteligencji Emocjonalnej podzielony jest na 3 podskale, które określają mocne strony i obszary do rozwoju w zakresie własnej inteligencji emocjonalnej oraz dają praktyczne wskazówki do rozwijania umiejętności w zakresie inteligencji emocjonalnej w relacjach i w życiu zawodowym.

Dla kogo?

Dla Osób Indywidualnych zainteresowanych diagnostyką swojej dojrzałości emocjonalnej i biznesowej oraz rozwijaniem swoim kompetencji psychospołecznych

Wybierz datę i zarezerwuj

(Visited 5 times, 1 visits today)