Szkolenia Warsztaty Webinary Dla Zespołów i Organizacji

Zaokrąglenie sklep
1.SIŁA I ENERGIA DO ŻYCIA
Zaokrąglenie sklep (2)
2.UWRAŻLIWIENIE KULTUROWE
Zaokrąglenie sklep (3)
3.KONFLIKT I ROZWIĄZANIE
Zaokrąglenie sklep (4)
4.ZDROWA PSYCHIKA
Zaokrąglenie sklep (5)
5.PRAWO DO ASERTYWNOŚCI
Zaokrąglenie sklep (6)
6.INTELIGENCJA EMOCJONALNA I SPOŁECZNA
Zaokrąglenie sklep (7)
7.KOMUNIKACJA SYSTEMOWA
Zaokrąglenie sklep (8)
8.CLIFTONSTRENGTHS™
Zaokrąglenie sklep (9)
9.STYLE MYŚLENIA I DZIAŁANIA FRIS®
Zaokrąglenie sklep (10)
10.DYNAMIKI I ZASADY SYSTEMOWE W BIZNESIE

Biznesowa Ścieżka Jaguara

„To, co teraz robisz, ma wpływ na siedem kolejnych pokoleń” – szepczą Indianie obu Ameryk, ucząc nas odpowiedzialności.

DLA KOGO?

Dla Liderów i Właścicieli Firm Dla Zespołów

PORUSZAJ SIĘ PEWNIE I Z GRACJĄ

 • W coachingu z liderami stawiam na myślenie systemowe. Liderzy Nowej Ery (Lider – Jaguar) zaczynają patrzeć inaczej na swoje organizacje. Odchodzi się od idei samotnego przywódcy-bohatera.
 • Dotychczasowy executive coaching nieświadomie wspierał niesystemowe podejście pojedynczego człowieka. Jedna osoba lub zespół wierzy, ze są wystarczająco potężni, by zmienić system.
 • Przywództwo systemowe uwzględnia energię wewnątrz całego systemu oraz pamięć o jego celach i spójności, zamiast koncentrować się na tylko na poszczególnych osobach.
 • Jednym z powodów dla których istnieje tak wiele różnych modeli, teorii i idei na temat przywództwa jest to, że podchodzi się do niego jedynie z poziomu jednego człowieka lub zespołu i wtedy przywództwo staje się bardzo skomplikowane.
 • Liderzy często wierzą, że jeśli tylko wystarczająco rozwiną samoświadomość, by dotrzeć do swoich naturalnych mocnych stron, będą pracować nad swoimi „piętami Achillesa” i dobrze zarządzać sobą, będą mogli stawić czoło każdemu wyzwaniu, jakie organizacja przed nimi stawia.
 • Jednak ich ogromny wysiłek nie jest w stanie zmienić dynamiki systemu. Jest to zbyt wiele, by mogła sobie poradzić z tym jedna osoba, jeden sposób przewodzenia lub jeden model.
 • Perspektywa systemowa, która ujawnia niewidzialne psychologicznie i energetycznie powiazania, pokazuje alternatywne podejście, które może uwolnić energię i wprowadzić klarowność wewnątrz małych oraz dużych i złożonych systemów organizacji.

KIERUJ SIĘ INTUICJĄ

 • Podobnie jak w coachingu indywidualnym, wiele „dziwnych”, czy „trudnych” rodzajów zachowania lub konfliktów może pokazać głębszy sens, kiedy spojrzymy na nie w kontekście całego systemu, do którego należą.
 • W pracy z problemami systemowymi zespołów pracujemy na poziomie nieosobistym,  a na poziomie funkcji lub roli oraz na poziomie systemu. Dzięki temu świadomość i energia systemowa płynie bez ryzyka, że wyjdą na wierzch napięcia między ludźmi.
 • Podstawą podejścia systemowego są niektóre proste prawdy, wspólne wszystkim systemom ludzkich relacji. Te naturalne porządki, nazywane też zasadami organizującymi lub siłami podtrzymują systemy.
 • Podejście systemowe w coachingu zespołowym sprawdza się, kiedy zespół wyraża coś w imieniu systemu, czyli:
 • przeżywa trudności
 • brakuje mu energii
 • nie może się skoncentrować
 • utknął w powtarzających się wzorcach lub konflikcie
 • coaching rozwojowy i moderowanie sesji nie przyniosły trwałego skutku

UWIERZ W SWOJE ZASOBY

Jak twoje dary i talenty mogą pomóc ludzkości? Czy znasz już swoje dary, talenty i podążasz ścieżką swojego powołania? Kiedy aktywujesz w sobie moc Jaguara, łatwiej będziesz realizować swoje zamierzenia, kierując się przy tym intuicją i używając pełni swoich zasobów.
 • Rozwój kompetencji psychologiczno-biznesowych to także diagnostyka z zastosowaniem narzędzi psychometrycznych. 
 • Jeśli interesuje Cię diagnostyka pod względem Twojej dojrzałości do wejścia w rolę biznesową czy społeczną to warto mieć świadomość własnych mocnych i słabych stron, naturalnych predyspozycji i ukrytych motywacji sprzyjających bądź utrudniających rozwinięcie biznesu oraz umiejętność „zarządzania” samym sobą.
 • Narzędzia psychometryczne uzupełniają kompetencje psychospołeczne i wsparcie psychologiczne niezbędne do lepszego poznania swoich unikatowych jakości i podjęcia nowych ról w życiu.
 • Jeśli reprezentujesz pożądaną konfigurację cech osobowościowych i kompetencji biznesowo- interpersonalnych, a potrzebujesz tylko niewielkiego wsparcia czy ukierunkowania swoich umiejętności, to diagnostyka z zastosowaniem narzędzi psychometrycznych pomoże Ci sięgać po jeszcze lepsze jakości w życiu prywatnym i zawodowym.
Zapraszam Cię na sesje diagnostyczne, podczas których wspólnie omówimy wyniki Twoich raportów indywidualnych oraz raportu zespołowego. Oferuję wsparcie w czterech narzędziach psychometrycznych:
 • FRIS® Style Myślenia i Działania FRIS® to licencjonowane narzędzie, które stanowi twardą podstawę do rozwoju miękkich predyspozycji. Służy do opisu różnorodności sposobów myślenia i działania opierającym się o 4 perspektywy poznawcze. Analiza wszystkich tych perspektyw pozwala na wyjaśnienie, jakie informacje mają największy priorytet dla badanych, zwłaszcza gdy znajdują się oni w nowych sytuacjach. Dostępny jest również raport zespołowy, który służy diagnozie m.in.: – dopasowaniu zadań w zespole łączących satysfakcję ze skutecznością – współpracy, aby lepiej porozumiewać się w zespołach – potencjału poszczególnych Stylów Myślenia, aby dążyć do synergii
 • EQ-i 2.0® oraz EQ 360® Inteligencja Emocjonalna i Społeczna EQ-i 2.0® to licencjonowane narzędzie, które dokonuje pomiaru w pięciu następujących wymiarach inteligencji emocjonalnej: inteligencja intrapersonalna, inteligencja interpersonalna, zdolność do adaptacji, radzenia sobie ze stresem oraz ogólny dobrostan. Podłożem teoretycznym metody jest model mieszany inteligencji emocjonalnej ujmujący również cechy osobowości. Każdy z pięciu obszarów modelu Inteligencji Emocjonalnej podzielony jest na 3 podskale, które określają: – mocne strony i obszary do rozwoju w zakresie własnej inteligencji emocjonalnej oraz – dają praktyczne wskazówki do rozwijania umiejętności w zakresie inteligencji emocjonalnej w relacjach i w życiu zawodowym. Dostępny jest również raport EQ 360®, który zestawia Twoją samoocenę w obszarach inteligencji emocjonalnej oraz społecznej z oceną innych osób zaproszonych przez Ciebie do badania, jako tych najbliższej z Tobą pracujących.
 • CliftonStrengths® Talenty i Mocne Strony CliftonStrengths®34 to badanie on-line, które diagnozuje 34 wzorce talentowe w oparciu o psychologię pozytywną. To narzędzie składa się z dwóch spersonalizowanych raportów „Strengths Insight” oraz „Action Planning”. Służy do:- lepszego zrozumienia swoich talentów – nauczenia się dostrzegania ich w różnych sytuacjach zawodowych i prywatnych – wyrobienia sobie nawyku nazywania blasków i cieni swoich talentów – poszerzenia wiedzy jak przeciwdziałać cieniom swoich talentów poprzez zauważaniu dynamik, jakie pomiędzy nimi dominują Badanie CliftonStrengths®34 jest także wykorzystywane w rozwoju kompetencji niezbędnych do współtworzenia kultury mocnych stron na poziomie całego zespołu, a potem organizacji. Rozwijanie talentów w zespołach w oparciu o wyniki raportów indywidualnych pozwalają na: – dostrzeżenie unikatowości każdego członka zespołu – zbudowanie atmosfery zrozumienia i docenienia różnorodności – wypracowanie pozytywnego języka, aby nazwać unikatowe potrzeby i motywacje w zespole – przeorganizowanie pracy tak, by każdy człowiek w zespole mógł każdego dnia robić to, w czym jest naturalnie najlepszy
 • EvaluSkills® Ocena Kompetencji Zawodowych 360 ͦ Jest to usługa on-line polegająca na ocenie umiejętności przywódczych w formie 360 stopni, gdzie współpracownicy (równorzędni, podwładni i przełożeni) oceniają poziom biegłości pracownika w wybranych umiejętnościach miękkich. Instrument oceny może być przetłumaczony na różne języki przy współpracy z klientem, co ułatwia administrowanie usługą przez oceniających. Raporty są w języku angielskim, ale zawierają tłumaczenie treści elementów oceny. Po zakończeniu procesu oceny uczestnik otrzymuje kompleksowy Raport dla Uczestnika i Plan Działań. Organizacja otrzymuje Raport Grupowy podsumowujący wyniki do szczegółowej analizy kultury organizacyjnej i środowiska pracy.Ocena 360 stopni to wartościowe narzędzie do zrozumienia, w jaki sposób ci, z którymi współpracujesz, postrzegają Twoją skuteczność interpersonalną. Jest zaprojektowane w celu ujawnienia zarówno „ślepych punktów” (czyli obszarów, które może być trudno dostrzec samodzielnie), jak i tego, co inni widzą jako Twoje mocne strony. Wnioski z tej oceny 360 stopni mogą być wykorzystane do wspierania rozwoju zawodowego, zwiększania samoświadomości, samoregulacji oraz odpowiedzialności.

UCZ SIĘ PORUSZAĆ W CIEMNOŚCI

 • Wiele ludzi, wiele zespołów i organizacji pracuje w obrębie działania sił i zasad porządkujących systemy, i bardzo często nie zdają sobie z tego sprawy.
 • W rezultacie są nieświadomie uwikłani w dynamikę powstałą w skutek ignorowania lub lekceważenia tych sił. Dynamika ta przejawia się jako niemoc i trudności z przewodzeniem innym, brak jasnego podziału ról, rotacja pracowników wyższego szczebla, konflikty oraz inne trudne zjawiska i zachowania. Są to oznaki problemów systemowych.
 • Ustawienia organizacji pozwalają organizacji funkcjonować harmonijnie, osiągać zamierzone zmiany i poszukiwać możliwych rozwiązań. Udaje się to tylko wtedy, gdy są respektowane porządki systemowe.
 • Ustawienia organizacyjne umożliwiają:
 • Poznanie przyczyn konfliktów w miejscu pracy
 • Rozwiązywanie problemów na poziomie zarządzania i kierowania firmą
 • Poznanie przyczyn spadku motywacji pracowników
 • Wspomaganie zmian strukturalnych i personalnych
 • Aktywizację zainteresowania klientów produktem
 • Ujawnienie przyczyn problemów finansowych firmy
 • Likwidację trudności w komunikacji i przepływie informacji w organizacji
 • Pomoc w negocjacjach
 • Znalezienie właściwego dla pracownika miejsca w firmie


ZATRZYMAJ SIĘ I SKONCENTRUJ

 • Czy im bardziej się oddalasz od sedna swojej istoty, tym mniej rozumiesz? 
 • Czy bliskie są Ci takie wartości jak: uczciwość w działaniu, szanowanie granic terytorium psychologicznego u siebie i innych, szacunek, pokora i poddanie swojego ego czemuś większemu? 
 • Pragniesz się rozwijać i dbać o swoje zdrowie oraz dobre samopoczucie w życiu i biznesie? 
 • Ludzie mają coraz większą świadomość znaczenia strefy mentalnej, podejścia systemowego i dobrostanu. 
 • W ciągu ostatnich 10 lat prowadziłam szkolenia z 10 obszarów psychoedukacji. Poszukując dróg do zdrowia fizycznego, psychicznego, emocjonalnego i duchowego potrzebujesz kogoś kto posiada wiedzę, doświadczenie, mądrość i intuicję, a także patrzy i widzi sercem. 
 • Oferuję Ci wsparcie psychologiczne i treningi z zakresu zdrowia psychicznego, budowania zdrowych zespołów i organizacji oraz przywrócenia odwiecznej równowagi pomiędzy rytmem pracy a odpoczynkiem. 
 • Jeśli pragniesz głębszego uzdrowienia płynącego z harmonii i  uporządkowania ciała, umysłu oraz duszy w swoim życiu prywatnym i zawodowym to trafiłeś w dobre dłonie.
 • Ścieżka Jaguara, zwana też Białą Ścieżką (hiszp. Camino Blanco) w tradycji rdzennych kultur to droga bardzo wymagająca i nie jest dla wszystkich. Osoba, która nią podąża ma być dla wszystkich przykładem uczciwości, nieskazitelności, odwagi i kierowania się sercem. Ponadto ma szanować innych, dbać o planetę, sprawdzać pragnienia ego i realizować tylko swoją najważniejszą misję dla dobra całości istnienia. To skok w nieznane i nie ma już odwrotu…


NIETUZINKOWE WYDARZENIA DLA FIRM I ZESPOŁÓW

Zwierzęta zamieszkujące Ziemię mogą być dla człowieka przewodnikami. Kultury rdzenne wierzą, że zwierzęta mają medicine power, czyli moc uzdrawiania. Lekcje, z jakimi do nas przychodzą, mogą nam pomóc na naszej ludzkiej ścieżce rozwoju. Jaguar przekazuje nam nauki dotyczące mocy współczującego serca i nieskazitelności w postępowaniu. Uczy nas okazywania swojej mocy z lekkością oraz traktowania innych z szacunkiem.

Współorganizuję wydarzenia dla zespołów i całych organizacji, podczas których Ścieżka Biznesowa Jaguara pomoże obudzić w Was :

 • pewność siebie
 • odwagę
 • szybkość
 • niezależność
 • szukanie rozwiązań
 • samowystarczalność
 • chodzenie własnymi drogami
 • wytrzymałość
 • wytrwałość
 • cierpliwość
 • przywództwo
 • wewnętrzną mądrość
 • otwarte serce
 • moc
 • przetrwanie
 • intuicję

Tych jakości uczymy się podczas dedykowanych pod Wasze potrzeby warsztatów outdoor-owych (w terenie i poza siedzibą firmy). Moje pomysły na rozwój kompetencji psychologiczno-biznesowych niezbędnych na stanowiskach liderskich, to połączenie treningu umysłu i ciała, a także hartu ducha. Pracując w grupie podczas warsztatów łuczniczych, ceramicznych i tanecznych wprowadzamy element zabawy, a pozytywne emocje towarzyszące nauce podwajają wzrost kreatywności i skuteczności w działaniu. Te szkolenia są szalenie ciekawe, natychmiast trenujemy szerokie spektrum różnych umiejętności biznesowych w jednym czasie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się ze mną.


WARSZTATY DLA FIRM:

Łucznictwo tradycyjne

Łuk towarzyszył człowiekowi od zarania jego dziejów. Od niezwykle sprawnego narzędzia pozwalającego przeżyć w prehistorii, przeszedł długą drogę do współczesności, gdzie świetnie odnalazł się w sporcie i rekreacji. Droga łuku w świecie biznesu przynosi wiele korzyści: szukając tylko w sobie, musisz oczyścić swój umysł i poprawić swoją postawę, i skoncentrowany na celu pielęgnować właściwego ducha, ćwiczyć się w prawidłowej technice i poświęcać się treningowi, z całą szczerością, na jaką możesz się zdobyć.  Najważniejszą zasadą strzelania jest strzelać ciałem, a nie łukiem. Duch winien pozostać centrum całości. Łucznictwo jest drogą cnoty. Wymaga od strzelca tego, co właściwe. Czyń, jak należy, i wtedy strzelaj. Tak jak w biznesie.

Ceramika

Garncarstwo jest jednym z najstarszych rzemiosł na świecie. Pierwsze gliniane naczynia robiono już 14 000 lat temu. Pozostałości takich przedmiotów znaleziono w Japonii i Chinach. Natomiast jeszcze starsze gliniane artefakty (ozdoby, biżuteria itp.) mają nawet ponad 25 000 lat. Ludzie lepili z gliny różne rzeczy na długo przed tym, jak zaczęli pisać. Robili to z praktycznej potrzeby, ale także dlatego, że jest to niezwykle przyjemne i satysfakcjonujące działanie. Glina, wyobraźnia i praca dłoni – odpoczniesz od klawiatury i pracy umysłowej, zrobisz coś pięknego, a przy okazji zanurzysz się w zmysłowych doznaniach pracy z gliną. Glina  uczy cierpliwości, rozwija wyobraźnię, relaksuje i pogłębia estetyczną wrażliwość. Połączenie dobrej zabawy z pracą manualną i praktykowaniem idei slow life oraz mindfulness to coś, co Twój zespół doceni i chętnie przeniesie do biznesu.

Taniec towarzyski Kizomba

Kizomba pochodzi z Angoli, termin ten oznacza „dobrą zabawę”. Nazwa jest nieco myląca, ponieważ sugeruje dynamizm, natomiast kizomba jest powolna. Zdarza się, że taniec ten określany jest „afrykańskim tangiem”, ponieważ jest wykonywany w zwartej ramie (partner prowadzi partnerkę). Podczas nauki tańca zdobywasz pewność siebie, pozbywasz się nieśmiałości i pokazujesz swoją wewnętrzną moc. Ruch w rytmie muzyki poprawia samopoczucie, wprowadza dobry nastrój i ułatwia relaks. Taniec jest narzędziem, które pozwala szlifować umiejętności niezbędne w rozwoju zawodowym:  ukierunkowane ćwiczenia taneczno – improwizacyjne pomagają Ci uczyć się asertywności, komunikatywności, negocjacji, empatii, budowania relacji, improwizacji, jak również dyscypliny, odpowiedzialności za grupę, współpracy i liderowania. W tańcu proces nauki przebiega szybciej i z lepszymi efektami, gdy pobudzone do pracy są obie półkule mózgowe i zaangażowane dodatkowe zmysły: słuch (muzyka), równowaga (koordynacja ruchowa).

Masaż

Napięcia w ciele, dolegliwości bólowe, zmęczenie, obniżony nastrój – większość z nas doświadcza takiego stanu od czasu do czasu, dla niektórych jest to codzienność definiująca ich jakość życia.

Dotyk – jest pierwszym zmysłem jaki wykształcamy w okresie płodowym i jedną z naszych podstawowych potrzeb, której w codziennym, dorosłym życiu jesteśmy często pozbawieni lub doświadczamy jej w niewielkim stopniu. Moc dotyku działa na nas na poziomie psychicznym i fizycznym, dając poczucie bezpieczeństwa, bliskości, zaufania, dodając sił witalnych, a nawet lecząc.

Masaż holistyczny – podejście holistyczne zakłada kompleksowość i próbę objęcia poszczególnych elementów całego systemu i wzajemnych zależności pomiędzy nimi. Masaż w podejściu holistycznym poprawia funkcjonowanie ciała na poziomie fizycznym: elastyczność tkanek miękkich, krążenie krwi i limfy, a tym samym odżywienie i oczyszczenie organizmu, ale też obejmuje nasz stan psychiczny i emocjonalny, a nawet duchowy łącząc techniki pracy z ciałem z uzdrawiającą mocą obecności, uważnego dotyku i intuicji.

Zapraszamy po indywidualne sesje masażu w podejściu holistycznym w wykorzystaniem technik mięśniowo- powięziowych, hawajskich i klasycznych. Głęboka praca z ciałem przynosząca ulgę w dolegliwościach bólowych, pomagająca uwolnić blokady i napięcia w ciele powstałe w sposób mechaniczny i poprzez psychologiczne wzorce przytrzymania, przynosząca poczucie żywotności, przepływu energii i radości życia.


Jaguar zanim coś zrobi to długo obserwuje. Czeka na ten jeden najważniejszy moment, kiedy decyduje się „skoczyć” i osiągnąć swoje zamierzenia.

Nie działa pochopnie. Jest połączony z sercem i działa tak, żeby się tego nie musiał wstydzić. Porusza się z pewnością.
(Visited 391 times, 1 visits today)