INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA JAGUARA

 • Dla Osób Indywidualnych

ODZYSKAJ SZACUNEK I GODNOŚĆ OSOBISTĄ

 • Coaching systemowy to taki, który dostrzega, objaśnia i uwalnia dynamikę systemu, dzięki czemu każdy element może z łatwością funkcjonować. Tu najważniejszy jest system.
 • Ten sposób pracy pozwoli nam na rozwiązanie spraw trudnych do przepracowania innymi metodami.
 • Coaching systemowy ukazuje wielki zakres naszej sprawczości.
 • Dochodzimy do wiedzy podświadomej i odkrywamy wiedzę istniejącą poza Twoim umysłem. Czerpiemy informacje z systemu, w którym funkcjonujesz.
 • Coaching systemowy wyrasta z pracy and rodziną, bowiem dla każdego człowieka podstawowym systemem zawsze pozostaje system rodzinny. 
 • Coaching systemowy daje poczucie bycia “na właściwym miejscu”, poczucie siły oraz połączenie z przodkami, co skutkuje lepszymi zdolnościami do radzenia sobie w realnym świecie.
 • Ten sposób pracy to szukanie przyczyn i możliwych rozwiązań, dochodzenie do własnej sprawczości, przechodzenie od odczuwania zastoju w życiu, czy niemożności ruszenia z miejsca do chęci do działania.

HARTUJ ODWAGĘ

 

Indianie wierzą, że każdy przychodzi na świat z pewnymi predyspozycjami oraz narzędziami do tego, by te zdolności w sobie rozwinąć i dzielić się nimi ze światem. To od niego zależy, czy je rozwinie czy nie. Jeśli nie pozna swoich predyspozycji czyli swojego powołania, może doświadczyć depresji. Jeśli zaś będzie podążał ścieżka swego powołania, dozna poczucia spełnienia, nawet jeśli ta ścieżka będzie pełna wyzwań.

 

 • Rozwój kompetencji psychologiczno-biznesowych to także diagnostyka z zastosowaniem narzędzi psychometrycznych. 
 • Jeśli interesuje Cię diagnostyka pod względem Twojej dojrzałości do wejścia w rolę biznesową czy społeczną to warto mieć świadomość własnych mocnych i słabych stron, naturalnych predyspozycji i ukrytych motywacji sprzyjających bądź utrudniających rozwinięcie biznesu oraz umiejętność „zarządzania” samym sobą.
 • Narzędzia psychometryczne uzupełniają kompetencje psychospołeczne i wsparcie psychologiczne niezbędne do lepszego poznania swoich unikatowych jakości i podjęcia nowych ról w życiu.
 • Jeśli reprezentujesz pożądaną konfigurację cech osobowościowych i kompetencji biznesowo- interpersonalnych, a potrzebujesz tylko niewielkiego wsparcia czy ukierunkowania swoich umiejętności, to diagnostyka z zastosowaniem narzędzi psychometrycznych pomoże Ci sięgać po jeszcze lepsze jakości w życiu prywatnym i zawodowym.

 

Zapraszam Cię na sesje diagnostyczne, podczas których wspólnie omówimy wyniki Twoich raportów indywidualnych. Oferuję wsparcie w trzech narzędziach psychometrycznych:


 • FRIS® Style Myślenia i Działania

FRIS® to licencjonowane narzędzie, które stanowi twardą podstawę do rozwoju miękkich predyspozycji. Służy do opisu różnorodności sposobów myślenia i działania opierającym się o 4 perspektywy poznawcze. Analiza wszystkich tych perspektyw pozwala na wyjaśnienie, jakie informacje mają największy priorytet dla badanych, zwłaszcza gdy znajdują się oni w nowych sytuacjach.


 • EQ-i 2.0® oraz EQ 360® Inteligencja Emocjonalna i Społeczna

EQ-i 2.0® oraz EQ 360® to licencjonowane narzędzia, które dokonują pomiaru w pięciu następujących wymiarach inteligencji emocjonalnej: inteligencja intrapersonalna, inteligencja interpersonalna, zdolność do adaptacji, radzenia
sobie ze stresem oraz ogólny dobrostan. Podłożem teoretycznym metody jest model mieszany inteligencji emocjonalnej ujmujący
również cechy osobowości. Każdy z pięciu obszarów modelu Inteligencji Emocjonalnej podzielony jest na 3 podskale, które określają mocne strony i obszary do rozwoju w zakresie własnej inteligencji emocjonalnej oraz dają praktyczne wskazówki do rozwijania umiejętności w zakresie inteligencji emocjonalnej w relacjach i w życiu zawodowym.

  • CliftonStrengths® Talenty i Mocne Strony

CliftonStrengths®34 to badanie on-line, które diagnozuje 34 wzorce talentowe w oparciu o psychologię pozytywną. To narzędzie składa się z dwóch spersonalizowanych raportów „Strengths Insight” oraz „Action Planning”. Służy do:

 

– lepszego zrozumienia swoich talentów

– nauczenia się dostrzegania ich w różnych sytuacjach zawodowych i prywatnych

– wyrobienia sobie nawyku nazywania blasków i cieni swoich talentów

– poszerzenia wiedzy jak przeciwdziałać cieniom swoich talentów poprzez zauważaniu dynamik, jakie pomiędzy nimi dominują
OPANUJ SZTUKĘ CIERPLIWOŚCI

 

 • Ustawienia rodzinne są rodzajem psychoterapii, jednak ich możliwości wykraczają poza to, co oferuje większość metod psychoterapeutycznych.
 • Praca metodą Nowych Ustawień wg Berta Hellingera ma terapeutyczne oddziaływanie na przepływ życia.
 • Używamy ich do poprawy zdrowia psychicznego, ale także w przypadku trudności zdrowotnych i problemów życiowych, są pomocne w ulepszaniu relacji międzyludzkich, pomagają osiągać określone zmiany. 
 • Praca z ustawieniami umożliwia Ci oraz Twojemu systemowi rodzinnemu ponowne wejście na drogę porządków miłości i sukcesu.
 • Oddziaływanie będącego w nieporządku systemu rodzinnego oraz przyjmowana wobec niego postawa to przyczyny wielu negatywnych zjawisk: od porażek życiowych i złego nastroju, przez problemy psychiczne i trudności zawodowe, po ciężkie choroby, wypadki i samobójstwa.
 • Wprowadzenie porządków systemowych  umożliwia zestawienie tego, co Cię obciążało, i otwarcie się na siłę płynącą od przodków, a tym samym na odzyskanie zdrowia, sprawności i zadowolenia z życia.
 • Ustawienia nie odpowiedzą na żadne konkretne pytanie, jednak dają ogląd sił systemowych i uwarunkowań, w których się znajdujesz. W tym szerszym kontekście stajesz się silniejszy. Jednym z narzędzi w tej metodzie terapii jest międzypokoleniowa świadomość.

POŁĄCZ SERCE I UMYSŁ

 • Czy im bardziej się oddalasz od sedna swojej istoty, tym mniej rozumiesz? 
 • Czy bliskie są Ci takie wartości jak: uczciwość w działaniu, szanowanie granic terytorium psychologicznego u siebie i innych, szacunek, pokora i poddanie swojego ego czemuś większemu? 
 • Pragniesz się rozwijać i dbać o swoje zdrowie oraz dobre samopoczucie w życiu i biznesie? 
 • Ludzie mają coraz większą świadomość znaczenia strefy mentalnej, podejścia systemowego i dobrostanu. 
 • W ciągu ostatnich 10 lat prowadziłam szkolenia z 10 obszarów psychoedukacji. Poszukując dróg do zdrowia fizycznego, psychicznego, emocjonalnego i duchowego potrzebujesz kogoś kto posiada wiedzę, doświadczenie, mądrość i intuicję, a także patrzy i widzi sercem. 
 • Oferuję Ci wsparcie psychologiczne i treningi z zakresu zdrowia psychicznego, budowania zdrowych zespołów i organizacji oraz przywrócenia odwiecznej równowagi pomiędzy rytmem pracy a odpoczynkiem.
 • Jeśli pragniesz głębszego uzdrowienia płynącego z harmonii i uporządkowania ciała, umysłu oraz duszy w swoim życiu prywatnym i zawodowym to trafiłeś w dobre dłonie.
 • Ścieżka Jaguara, zwana też Białą Ścieżką (hiszp. Camino Blanco) w tradycji rdzennych kultur to droga bardzo wymagająca i nie jest dla wszystkich. Osoba, która nią podąża ma być dla wszystkich przykładem uczciwości, nieskazitelności, odwagi i kierowania się sercem. Ponadto ma szanować innych, dbać o planetę, sprawdzać pragnienia ego i realizować tylko swoją najważniejszą misję dla dobra całości istnienia. To skok w nieznane i nie ma już odwrotu…

Spotkania online

„Uwalniam wszystkie dramaty swojego życia po to, by czerpać energię z mojego spokoju.” Cheryl Richardson

Jaguar to ten, który z odwagą mówi swoją prawdę i chce żyć w prawdzie.
Ma otwarte, odważne serce, które potrafi wybaczać, ma współczucie do siebie i innych.
Coaching Systemowy 11-min

Szkolenia Warsztaty Webinary Otwarte

Zaokrąglenie sklep
1.SIŁA I ENERGIA DO ŻYCIA
Zaokrąglenie sklep (2)
2.UWRAŻLIWIENIE KULTUROWE
Zaokrąglenie sklep (3)
3.KONFLIKT I ROZWIĄZANIE
Zaokrąglenie sklep (4)
4.ZDROWA PSYCHIKA
Zaokrąglenie sklep (5)
5.PRAWO DO ASERTYWNOŚCI
Zaokrąglenie sklep (6)
6.INTELIGENCJA EMOCJONALNA I SPOŁECZNA
Zaokrąglenie sklep (7)
7.KOMUNIKACJA SYSTEMOWA
Zaokrąglenie sklep (8)
8.CLIFTONSTRENGTHS™
Zaokrąglenie sklep (9)
9.STYLE MYŚLENIA I DZIAŁANIA FRIS®
Zaokrąglenie sklep (10)
10.DYNAMIKI I ZASADY SYSTEMOWE W BIZNESIE

Kursy on-line

13
1.MENTAL TOUGHNESS AND RESILIENCE
16
2.EMOTIONAL AND SOCIAL INTELLIGENCE

Do każdego zamówienia...

Do każdego szkolenia dostaniesz skrypt w PDF z konkretną i uporządkowaną wiedzą oraz ćwiczeniami uzupełniającymi.

Po zakupie szkolenia dostaniesz bezterminowy dostęp. Oglądaj i ucz się gdzie chcesz i kiedy chcesz.

Po zakupie jednego produktu, na każdą następną usługę dostaniesz bezterminową zniżkę 10%. Cieszę się, że rozwijasz się ze mną.

Po zakończeniu szkolenia dostajesz imienny certyfikat szkolenia. Możesz go udostępnić na Linkedin albo dołączyć do swojego Resume.

Dołącz do naszej zamkniętej grupy na Facebooku! Zapraszam tu wszystkich uczestników moich kursów, aby regularnie spotykać się online i zadawać pytania.

Tu wiedza jest dostępna dla każdego, kto prosi o pomoc!

Abyś mógł maksymalnie skorzystać z nowej wiedzy, chętnie oferuję moje wsparcie po szkoleniu, dzięki czemu odważniej wdrożysz nowe umiejętności w codzienne życie.

Klienci Biznesowi

„To, co teraz robisz, ma wpływ na siedem kolejnych pokoleń” – szepczą Indianie obu Ameryk, ucząc nas odpowiedzialności.

UCZ SIĘ PORUSZAĆ W CIEMNOŚCI

W coachingu z liderami stawiam na myślenie systemowe. Liderzy Nowej Ery (Lider Jaguar) zaczynają patrzeć inaczej na swoje organizacje. Odchodzi się od idei samotnego przywódcy-bohatera. Dotychczasowy executive coaching nieświadomie wspierał niesystemowe podejście pojedynczego człowieka. Jedna osoba lub zespół wierzy, ze są wystarczająco potężni, by zmienić system. Przywództwo systemowe uwzględnia energię wewnątrz całego systemu oraz pamięć o jego celach i spójności, zamiast koncentrować się na tylko na poszczególnych osobach. Jednym z powodów dla których istnieje tak wiele różnych modeli, teorii i idei na temat przywództwa jest to, że podchodzi się do niego jedynie z poziomu jednego człowieka lub zespołu i wtedy przywództwo staje się bardzo skomplikowane.

Liderzy często wierzą, że jeśli tylko wystarczająco rozwiną samoświadomość, by dotrzeć do swoich naturalnych mocnych stron, będą pracować nad swoimi „piętami Achillesa” i dobrze zarządzać sobą, będą mogli stawić czoło każdemu wyzwaniu, jakie organizacja przed nimi stawia. Jednak ich ogromny wysiłek nie jest w stanie zmienić dynamiki systemu. Jest to zbyt wiele, by mogła sobie poradzić z tym jedna osoba, jeden sposób przewodzenia lub jeden model. Perspektywa systemowa, która ujawnia niewidzialne psychologicznie i energetycznie powiazania, pokazuje alternatywne podejście, które może uwolnić energię i wprowadzić klarowność wewnątrz małych oraz dużych i złożonych systemów organizacji.

ZATRZYMAJ SIĘ I SKONCENTRUJ

Podobnie jak w coachingu indywidualnym, wiele „dziwnych”, czy „trudnych” rodzajów zachowania lub konfliktów może pokazać głębszy sens, kiedy spojrzymy na nie w kontekście całego systemu, do którego należą. W pracy z problemami systemowymi zespołów pracujemy na poziomie nieosobistym,  a na poziomie funkcji lub roli oraz na poziomie systemu. Dzięki temu świadomość i energia systemowa płynie bez ryzyka, że wyjdą na wierzch napięcia między ludźmi. Podstawa podejścia systemowego są niektóre proste prawdy, wspólne wszystkich systemom ludzkich relacji, te naturalne porządki, nazywane też zasadami organizującymi lub siłami podtrzymują systemy.

Podejście systemowe w coachingu zespołowym sprawdza się, kiedy zespół wyraża coś w imieniu systemu, czyli:

 • przeżywa trudności
 • brakuje mu energii
 • nie może się skoncentrować
 • utknął w powtarzających się wzorcach lub konflikcie
 • coaching rozwojowy i moderowanie sesji nie przyniosły trwałego skutku

 

UGRUNTUJ SIĘ W ODDECHU

Wiele ludzi, wiele zespołów i organizacji pracuje w obrębie działania sił i zasad porządkujących systemy, i bardzo często nie zdają sobie z tego sprawy.

W rezultacie są nieświadomie uwikłani w dynamikę powstałą w skutek ignorowania lub lekceważenia tych sił. Dynamika ta przejawia się jako niemoc i trudności z przewodzeniem innym, brak jasnego podziału ról, rotacja pracowników wyższego szczebla, konflikty oraz inne trudne zjawiska i zachowania. Są to oznaki problemów systemowych.

 

Ustawienia organizacji pozwalają organizacji funkcjonować harmonijnie, osiągać zamierzone zmiany i poszukiwać możliwych rozwiązań. Udaje się to tylko wtedy, gdy są respektowane porządki systemowe.

Ustawienia organizacyjne umożliwiają:

 • Poznanie przyczyn konfliktów w miejscu pracy
 • Rozwiązywanie problemów na poziomie zarządzania i kierowania firmą
 • Poznanie przyczyn spadku motywacji pracowników
 • Wspomaganie zmian strukturalnych i personalnych
 • Aktywizację zainteresowania klientów produktem
 • Ujawnienie przyczyn problemów finansowych firmy
 • Likwidację trudności w komunikacji i przepływie informacji w organizacji
 • Pomoc w negocjacjach
 • Znalezienie właściwego dla pracownika miejsca w firmie

SKOCZ W NIEZNANE Z JAGUAREM

Czy im bardziej się oddalasz od sedna swojej istoty, tym mniej rozumiesz? Czy bliskie są Ci takie wartości jak: uczciwość w działaniu, szanowanie granic swojego i innych terytorium psychologicznego, szacunek, pokora i poddanie swojego ego czemuś większemu? Dodatkowo pragniesz się rozwijać i dbać o swoje zdrowie oraz dobre samopoczucie? W ciągu ostatnich 10 lat przygotowałam szkolenia z 10 obszarów psychoedukacji. Poszukując dróg do zdrowia fizycznego, psychicznego, emocjonalnego i duchowego potrzebujesz kogoś kto posiada wiedzę, doświadczenie, mądrość i intuicję, a także patrzy i widzi sercem. Ludzie mają coraz większą świadomość znaczenia strefy mentalnej, podejścia systemowego i dobrostanu. Oferuję Ci wsparcie psychologiczne i treningi z zakresu zdrowia psychicznego, budowania zdrowych zespołów i organizacji oraz przywrócenia odwiecznej równowagi pomiędzy rytmem pracy a odpoczynku. Jeśli pragniesz głębszego uzdrowienia płynącego ze zgody i uporządkowania ciała, umysłu i duszy w swoim życiu prywatnym i zawodowym to trafiłeś w dobre dłonie. Ścieżka Jaguara, zwana też Białą Ścieżką (hiszp. Camino Blanco) w tradycji rdzennych kultur to droga bardzo wymagająca i nie jest dla wszystkich. Osoba, która nią podąża ma być dla wszystkich przykładem uczciwości, nieskazitelności, odwagi i kierowania się sercem. Ponadto ma szanować innych, dbać o planetę, sprawdzać pragnienia ego i realizować tylko swoją najważniejszą misję dla dobra całości istnienia. To skok w nieznane i nie ma już odwrotu.

Simple Steps to Succes

Awakening
You Really Decide to Improve Yourself
Lorem ipsum dolor sit amet, mea ei viderer probatus consequuntur, sonet vocibus lobortis has ad. Eos erant indoctum an, dictas invidunt est ex, et sea consulatu torquatos. Nostro aperiam petentium eu nam, mel debet urbanitas ad, idque complectitur eu quo. An sea autem dolore dolores.
Awakening
Schedule a Metting
Book an Appointment
Lorem ipsum dolor sit amet, mea ei viderer probatus consequuntur, sonet vocibus lobortis has ad. Eos erant indoctum an, dictas invidunt est ex, et sea consulatu torquatos. Nostro aperiam petentium eu nam, mel debet urbanitas ad, idque complectitur eu quo. An sea autem dolore dolores.
Schedule a Metting
Show Commitment
Follow My Instructions
Lorem ipsum dolor sit amet, mea ei viderer probatus consequuntur, sonet vocibus lobortis has ad. Eos erant indoctum an, dictas invidunt est ex, et sea consulatu torquatos. Nostro aperiam petentium eu nam, mel debet urbanitas ad, idque complectitur eu quo. An sea autem dolore dolores.
Show Commitment
Transformation Completed
Voilà! Meet with new you!
Lorem ipsum dolor sit amet, mea ei viderer probatus consequuntur, sonet vocibus lobortis has ad. Eos erant indoctum an, dictas invidunt est ex, et sea consulatu torquatos. Nostro aperiam petentium eu nam, mel debet urbanitas ad, idque complectitur eu quo. An sea autem dolore dolores.
Transformation Completed

I can help you with

Most frequent questions and answers

1:1 Coaching

Magnetized strongly enough pre vending domain overeus all initial results to estimate.

Life Programs

Magnetized strongly enough pre vending domain overeus all initial results to estimate.

Self Development

Magnetized strongly enough pre vending domain overeus all initial results to estimate.

Support

Magnetized strongly enough pre vending domain overeus all initial results to estimate.

I can help you with

Most frequent questions and answers

1:1 Coaching

Magnetized strongly enough pre vending domain overeus all initial results to estimate the in the big bang contradicted.

Personal Development

Magnetized strongly enough pre vending domain overeus all initial results to estimate the in the big bang contradicted.

Life Programs

Magnetized strongly enough pre vending domain overeus all initial results to estimate the in the big bang contradicted.

I can help you with

Most frequent questions and answers

1:1 Coaching

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet

Self Development

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet

Life Programs

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet

1:1 Coaching

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet

Self Development

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet

Life Programs

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet

Daria U Lewandowska
ul. Daszyńskiego 55/10
50-310 Wrocław

info@dariaulewandowska.com
NIP PL 898-185-15-22

Przelewy zagraniczne: LT49 3250 0443 7406 8006 (BIC: REVOLT21)

Przelewy lokalne: 11291000060000000002201984

(Visited 576 times, 1 visits today)