COACHING SYSTEMOWY 1:1

ODZYSKAJ SZACUNEK I GODNOŚĆ OSOBISTĄ

  • Coaching systemowy to taki, który dostrzega, objaśnia i uwalnia dynamikę systemu, dzięki czemu każdy element może z łatwością funkcjonować. Tu najważniejszy jest system.
  • Ten sposób pracy pozwoli nam na rozwiązanie spraw trudnych do przepracowania innymi metodami.
  • Coaching systemowy ukazuje wielki zakres naszej sprawczości.
  • Dochodzimy do wiedzy podświadomej i odkrywamy wiedzę istniejącą poza Twoim umysłem. Czerpiemy informacje z systemu, w którym funkcjonujesz.
  • Coaching systemowy wyrasta z pracy and rodziną, bowiem dla każdego człowieka podstawowym systemem zawsze pozostaje system rodzinny.
  • Coaching systemowy daje poczucie bycia “na właściwym miejscu”, poczucie siły oraz połączenie z przodkami, co skutkuje lepszymi zdolnościami do radzenia sobie w realnym świecie.
  • Ten sposób pracy to szukanie przyczyn i możliwych rozwiązań, dochodzenie do własnej sprawczości, przechodzenie od odczuwania zastoju w życiu, czy niemożności ruszenia z miejsca do chęci do działania.

Dla kogo?

Dla Osób Indywidualnych zainteresowanych diagnostyką swojej dojrzałości emocjonalnej i biznesowej oraz rozwijaniem swoim kompetencji psychospołecznych

Wybierz termin i zarezerwuj

(Visited 29 times, 1 visits today)