STYLE MYŚLENIA I DZIAŁANIA FRIS®

HARTUJ ODWAGĘ

Indianie wierzą, że każdy przychodzi na świat z pewnymi predyspozycjami oraz narzędziami do tego, by te zdolności w sobie rozwinąć i dzielić się nimi ze światem. To od niego zależy, czy je rozwinie czy nie. Jeśli nie pozna swoich predyspozycji czyli swojego powołania, może doświadczyć depresji. Jeśli zaś będzie podążał ścieżka swego powołania, dozna poczucia spełnienia, nawet jeśli ta ścieżka będzie pełna wyzwań.

  • Rozwój kompetencji psychologiczno-biznesowych to także diagnostyka z zastosowaniem narzędzi psychometrycznych.
  • Jeśli interesuje Cię diagnostyka pod względem Twojej dojrzałości do wejścia w rolę biznesową czy społeczną to warto mieć świadomość własnych mocnych i słabych stron, naturalnych predyspozycji i ukrytych motywacji sprzyjających bądź utrudniających rozwinięcie biznesu oraz umiejętność „zarządzania” samym sobą.
  • Narzędzia psychometryczne uzupełniają kompetencje psychospołeczne i wsparcie psychologiczne niezbędne do lepszego poznania swoich unikatowych jakości i podjęcia nowych ról w życiu.
  • Jeśli reprezentujesz pożądaną konfigurację cech osobowościowych i kompetencji biznesowo- interpersonalnych, a potrzebujesz tylko niewielkiego wsparcia czy ukierunkowania swoich umiejętności, to diagnostyka z zastosowaniem narzędzi psychometrycznych pomoże Ci sięgać po jeszcze lepsze jakości w życiu prywatnym i zawodowym.

Zapraszam Cię na sesje diagnostyczne, podczas których wspólnie omówimy wyniki Twoich raportów indywidualnych. Oferuję wsparcie w narzędziu psychometrycznym FRIS® Style Myślenia i Działania.

FRIS® Style Myślenia i Działania

FRIS® to licencjonowane narzędzie, które stanowi twardą podstawę do rozwoju miękkich predyspozycji. Służy do opisu różnorodności sposobów myślenia i działania opierającym się o 4 perspektywy poznawcze. Ta nowa polska metodologia daje wgląd w naturalne predyspozycje badanej osoby, jej strategie radzenia sobie w nowych sytuacjach, rozwiązywania problemów oraz wskazuje obszary, w których można najlepiej wykorzystać swój potencjał.

  • Wiedza o swoim sposobie myślenia i innych pomoże Ci zrozumieć i zaakceptować to, że nie każdy jest dobry we wszystkim.
  • Zrozumiesz, dlaczego czasami trudno się z innymi dogadać. Dostaniesz wskazówki, które pomogą Ci lepiej zadbać o relacje.
  • Dowiesz się, co jest w Tobie wyjątkowego. Poznasz działanie własnego umysłu, którego wynikiem są Twoje naturalne predyspozycje.
  • Znając lepiej obszary, które przynoszą Ci największa satysfakcję, łatwiej zaplanujesz swój rozwój zawodowy oraz osobisty.

Dla kogo?

Dla Osób Indywidualnych zainteresowanych diagnostyką swojej dojrzałości emocjonalnej i biznesowej oraz rozwijaniem swoim kompetencji psychospołecznych

Wybierz termin i zarezerwuj

(Visited 11 times, 1 visits today)