USTAWIENIA RODZINNE

OPANUJ SZTUKĘ CIERPLIWOŚCI

  • Ustawienia rodzinne są rodzajem psychoterapii, jednak ich możliwości wykraczają poza to, co oferuje większość metod psychoterapeutycznych.
  • Praca metodą Nowych Ustawień wg Berta Hellingera ma terapeutyczne oddziaływanie na przepływ życia.
  • Używamy ich do poprawy zdrowia psychicznego, ale także w przypadku trudności zdrowotnych i problemów życiowych, są pomocne w ulepszaniu relacji międzyludzkich, pomagają osiągać określone zmiany.
  • Praca z ustawieniami umożliwia Ci oraz Twojemu systemowi rodzinnemu ponowne wejście na drogę porządków miłości i sukcesu.
  • Oddziaływanie będącego w nieporządku systemu rodzinnego oraz przyjmowana wobec niego postawa to przyczyny wielu negatywnych zjawisk: od porażek życiowych i złego nastroju, przez problemy psychiczne i trudności zawodowe, po ciężkie choroby, wypadki i samobójstwa.
  • Wprowadzenie porządków systemowych  umożliwia zestawienie tego, co Cię obciążało, i otwarcie się na siłę płynącą od przodków, a tym samym na odzyskanie zdrowia, sprawności i zadowolenia z życia.
  • Ustawienia nie odpowiedzą na żadne konkretne pytanie, jednak dają ogląd sił systemowych i uwarunkowań, w których się znajdujesz. W tym szerszym kontekście stajesz się silniejszy. Jednym z narzędzi w tej metodzie terapii jest międzypokoleniowa świadomość.

Dla kogo?

Dla Osób Indywidualnych zainteresowanych diagnostyką swojej dojrzałości emocjonalnej i biznesowej oraz rozwijaniem swoim kompetencji psychospołecznych

Wybierz termin i zarezerwuj

(Visited 13 times, 1 visits today)