INTELIGENCJA EMOCJONALNA I SPOŁECZNA EQ-i 2.0®

Back To Shop

INTELIGENCJA EMOCJONALNA I SPOŁECZNA EQ-i 2.0®

 970.00

Chcesz zorganizować warsztat zamknięty i dedykowany dla swojego zespołu/ działu/ organizacji? Potrzebujesz więcej informacji?
Napisz do mnie, a ja wyślę Ci szczegółowe informacje oraz wycenę.

POPROŚ O OFERTĘ

Opis

DYNAMIKA I EKONOMIA EMOCJI

Jak skutecznie regulować własne emocje oraz interpretować emocje innych osób w sytuacjach zawodowych?

„Osiemdziesiąt procent decyzji podejmujemy pod wpływem emocji – wykazały to najnowsze badania z dziedziny neurologii i funkcjonowania mózgu.” Dan Hill

W ciągu najbliższych pięciu lat zapotrzebowanie na kompetencje wynikające z dojrzałości emocjonalnej będzie do sześciu razy większe niż obecnie. W nadchodzących latach coraz istotniejsze będą również takie umiejętności jak: samoświadomość, samozarządzanie, świadomość społeczna i zarządzanie relacjami. Uczucia, jakich doświadczamy, mają ogromny wpływ na podejmowane przez nas decyzje. Prawidłowe odczytywanie emocji innych ludzi pomaga w mądry sposób rozwiązywać konflikty i problemy. Dlaczego warto rozwijać inteligencję emocjonalną niezależnie od wieku i dlaczego tak ważna jest w biznesie? Emocje mają ogromny wpływ i odgrywają bardzo ważną rolę w naszym środowisku pracy od współpracy po podejmowanie decyzji i komunikację, w którym często spędzamy większość dnia. Inteligencja Emocjonalna w miejscu pracy jest naprawdę ważna, ponieważ w pracy doświadczamy mnóstwa emocji. To właśnie emocje kierują zachowaniem, a zachowanie wpływa na skuteczność. Dlatego tak ważne jest, aby w miejscu pracy umieć odczytywać emocje innych. Dodatkowo, najnowsze badania sugerują, iż 90% ludzi sukcesu ma wysoką inteligencję emocjonalną. Z drugiej strony, tylko 20% ludzi bez sukcesów może pochwalić się takim wynikiem. Według innych badaczy, wysokość inteligencji emocjonalna w 75% przewiduje, czy dana osoba odniesie sukces. Na inteligencję emocjonalną w biznesie składają się kompetencje personalne i społeczne oraz umiejętność podejmowania decyzji, asertywność, elastyczność, odporność na stres, empatia, umiejętność pracy w grupie, prezentacji, komunikacji, wzbudzanie zaufania, panowanie nad gniewem, czy rzetelność. 

EQ-i 2.0 to jedno z najlepszych narzędzi psychometrycznych on-line na świecie, które w sposób rzetelny i trafny mierzy poziom Twojej inteligencji emocjonalnej. Jest ono wynikiem wielu dekad prac badawczych nad wspieraniem rozwoju potencjału ludzkiego.

Dla kogo?

 • Dla Osób Indywidualnych
 • Dla Liderów i Właścicieli Firm
 • Dla Zespołów

Czego się ode mnie dowiesz podczas spotkania?

 • Dlaczego warto precyzyjnie nazywać własne emocje i uczucia?
 • Jak pracować z własną psychiką?
 • Jakie techniki relaksacyjne mogą Cię wspierać?
 • Jak skorzystać z emocji jako „dźwigni” do dobrych wyników w biznesie na przykładzie nurtu emocjonomiki?
 • Jakie są role emocji i ich neuroanatomia?
 • Kto ponosi koszty analfabetyzmu emocjonalnego w miejscu pracy?
 • Jak rozpoznawać sytuacje, które uruchamiają intensywne reakcje emocjonalne?
 • Jak stać się osobą kompetentną społecznie?
 • Dlaczego warto doceniać  i rozpoznawać emocje u innych ludzi?
 • Jakie są społeczne skutki emocjonalnej ekspresji lub jej braku?
 • Czym są ukryte dynamiki, głębokie schematy i zasoby w systemach relacji?
 • Jak postrzegać emocje w kategoriach możliwości biznesowych?

Kiedy wiedza z zakresu inteligencji emocjonalnej i społecznej jest szczególnie użyteczna?

 • Kiedy chcesz zrozumieć oddziaływanie własnych emocji na emocje swoich pracowników, klientów, kontrahentów
 • Kiedy chcesz nauczyć się rozróżniania i nazywania uczuć własnych i innych osób
 • Kiedy chcesz rozumieć  i przewidywać własne reakcje emocjonalne w różnych sytuacjach
 • Kiedy potrzebujesz zobaczyć wzorce myślowe powodujące powstawanie Twoich negatywnych emocji
 • Kiedy chcesz wiedzieć, co zrobić w trakcie przeżywania intensywnych emocji, zwłaszcza negatywnych, by nie wpływały na pozostałe osoby
 • Kiedy nastroje, emocje pracowników mają destrukcyjny wpływ na wyniki w pracy, podejmowane decyzje, kreatywność, rotację, pracę zespołową, negocjacje i przywództwo
 • Kiedy na zaangażowanie i motywację w miejscu pracy wpływają nieuświadomione i nieprzeżyte emocje
(Visited 66 times, 1 visits today)