UWRAŻLIWIENIE KULTUROWE

Back To Shop

UWRAŻLIWIENIE KULTUROWE

 970.00

Chcesz zorganizować warsztat zamknięty i dedykowany dla swojego zespołu/ działu/ organizacji? Potrzebujesz więcej informacji?
Napisz do mnie, a ja wyślę Ci szczegółowe informacje oraz wycenę.

POPROŚ O OFERTĘ

Opis

NA STYKU KULTUR

Jak poznać, zrozumieć i skutecznie porozumiewać się z przedstawicielami różnych kultur?

„Wszystkie kultury stają przed tymi samymi problemami, lecz rozwiązują je w różny sposób” Fons Trompenaars

Kontaktujące się ze sobą kultury to swoisty poligon doświadczalny. Granice kulturowe w przeciwieństwie do granic geograficznych, czasowych czy klimatycznych są najtrudniejszymi do przekroczenia.

Przykłady sytuacji, w których przejawia się brak umiejętności komunikowania się międzykulturowego:

 • Ktoś myśli, że umowa ma już moc wiążącą, tymczasem wymaga ona dodatkowych negocjacji
 • Dostawca kompletnie ignoruje zapis umowy dotyczący terminowości dostaw
 • Pracownik pochodzący z kraju o kulturze innej niż zachodnia regularnie spóźnia się na spotkania
 • Klient czuje się urażony bezpośrednim traktowaniem podczas negocjacji warunków umowy

Umiejętność skutecznego komunikowania się z ludźmi pochodzącymi z różnych kultur to kompetencja jest dla każdego, kogo zaskakują przekonania, zachowania i etyka pracy charakterystyczne dla innych krajów. Brak świadomości różnic kulturowych może prowadzić do nieporozumień – nie tylko w trakcie negocjacji czy podpisywania umów, lecz także w codziennej komunikacji z naszymi partnerami/klientami/ przyjaciółmi.

Aby nabyć umiejętności komunikacji międzykulturowej, trzeba przede wszystkim:

 • Zdobyć wiedze o kulturach (także o swojej) – zaakceptować fakt, że ludzie się różnią i spojrzeć na te różnice z szacunkiem, a nie z wyższością
 • Unikać stereotypów i jednocześnie zrozumieć ich pochodzenie i powody funkcjonowania

Dowiedz się ważnych informacji i praktycznych przykładów dotyczących komunikacji międzykulturowej.

Dla kogo?

 • Dla Osób Indywidualnych
 • Dla Liderów i Właścicieli Firm
 • Dla Zespołów

Czego się ode mnie dowiesz podczas spotkania?

 • Na jakich płaszczyznach przejawiają się różnice kulturowe?
 • Jaka postawa ułatwia adaptację i zrozumienie różnic kulturowych?
 • Jak bardzo szczegółowy i dosłowny powinien być Twój komunikat?
 • Czym jest wysoki i niski kontekst kulturowy?
 • Jak odmawiać, nie urażając drugiej strony i jak rozpoznawać odmowę w komunikacie tzw. wysokokontekstowym?
 • Jakie są zachowania i normy w zależności od stopnia hierarchii panującej w danej kulturze?
 • Jak podejście do czasu w różnych kulturach wpływa na codzienne funkcjonowanie?
 • Czym jest pro-partnerskość, a czym pro-transakcyjność?
 • Kto ma większe poważanie, kogo obdarza się największym autorytetem?
 • W jaki sposób formułować komunikaty, aby były one zrozumiane zgodnie z naszymi intencjami i wcielone w życie?
 • Jak nie obrazić niewerbalnie swoich rozmówców, jak okazać im szacunek?
 • Jak pracować z kulturami ekspresyjnymi , a jak z powściągliwymi?
 • Jaki dystans przestrzenny jest akceptowalny pomiędzy negocjatorami z różnych krajów?
 • Jak najefektywniej motywować w kulturach kolektywistycznych, a jak w indywidualistycznych?

Kiedy wiedza z zakresu komunikacji międzykulturowej jest szczególnie użyteczna?

 • Kiedy dotyczą Cię konkretne dylematy oraz bariery komunikacji międzykulturowej, jakie codziennie musisz rozstrzygać
 • Kiedy chcesz mądrze i świadomie rozwiązywać kwestie, bariery, ograniczenia oraz pułapki w odniesieniu do komunikacji międzykulturowej 
 • Kiedy przeżywasz lub chcesz przygotować się na szok kulturowy
 • Kiedy potrzebujesz zrozumieć możliwe problemy związane z interpretacją komunikacji niewerbalnej
 • Kiedy chcesz poznać ukryte zasady, które regulują sposób komunikacji i wpływają na relacje międzyludzkie
 • Kiedy masz już za sobą wiele porażek jest spowodowanych nie tyle brakiem umiejętności zarządzania czy kompetencji, ile niedostatkiem wiedzy o innych kulturach
 • Kiedy chcesz pracować z zagranicznymi kontrahentami lub skuteczniej porozumiewać się z przedstawicielami innych kultur, jak i za granicą
 • Kiedy zaskakiwały cię przekonania, zachowanie i etyka pracy innych
(Visited 21 times, 1 visits today)