Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu internetowego dariaulewandowska.com.

Każda osoba może świadomie oraz swobodnie decydować o tym, czy chce przekazać swoje dane lub czy i w jakim zakresie skorzysta z serwisu. Administrator danych dokłada wszelkich starań, by chronić zbierane dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119/1) – zwane „RODO”.

  1. Zakres polityki prywatności

  Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Daria U Lewandowska danych osobowych obecnych, byłych oraz potencjalnych Klientów oraz wszystkich odwiedzających i korzystających z usług strony dariaulewandowska.com. Uszczegółowieniem niniejszej polityki mogą być informacje przekazywane w momencie zbierania danych osobowych przy okazji poszczególnych usług, subskrypcji, formularzy kontaktowych, itp.

   2. Administrator danych osobowych

   Administratorem danych jest Daria U Lewandowska, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ignacego Daszyńskiego 55/10, 50-310 Wrocław, Polska, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji O Działalności Gospodarczej – NIP 8981851522, REGON 020209351. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest pod numerem telefonu: 668-464-643 lub e-mail: info@dariaulewandowska.com.

    3. Przetwarzanie danych

    Administrator przetwarza takie dane jak: imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, nazwa i adres firmy, którą klient reprezentuje), adres IP. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika.

    Podanie danych osobowych nie jest warunkiem przewidzianym w ustawie. Odmowa ich podania może uniemożliwić korzystanie z usług. Dane przetwarzane są w minimalnym zakresie, który jest niezbędny do realizacji jednego lub większej liczby celów. Firma nie wykracza poza zakres danych, który jest określony w danym formularzu (newsletter, formularz kontaktowy, zamówienie, itp.).

     4. Zawieranie umów

     W przypadku, gdy podanie przez Użytkownika danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z  Daria U Lewandowska, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy na usługi realizowane przez Daria U Lewandowska.

      5. Pliki cookies

      W ramach korzystania z serwisu dariaulewandowska.com wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Stosowane przez administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika.

      Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

      Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

      Cookies stałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies stałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

      Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze serwisu dariaulewandowska.com w pełnym zakresie nie będzie możliwe.

       6. Cele cookies

       dariaulewandowska.com wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

       1. Dostosowanie zawartości strony do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej,
       2. Dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony dariaulewandowska.com, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,
       • Utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki której zapisywane są działania Użytkownika po ponownym wejściu na stronę.

       Dane zawarte w cookies nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację osoby fizycznej. Pozwalają zidentyfikować jedynie urządzenie, z którego korzysta Użytkownik. Zakres zapisywania Cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Można w ten sposób również usunąć w całości dane zapisane w postaci cookies.

        7. Prawa Użytkownika

         • Prawo dostępu do danych osobowych,
         • Prawo do żądania kopii przetwarzanych danych osobowych,
         • Prawo do sprostowania oraz usunięcia danych osobowych,
         • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
         • Prawo do żądania przekazania przetwarzanych danych osobowych,
         • Prawo do sprzeciwu,
         • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
         • Prawo do skargi do organu nadzorczego.
         1.  

         8. Usługi zewnętrzne / Odbiorcy danych

         Firma korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą̨ być przekazywane dane osobowe. Poniżej lista tych podmiotów:

         • operator płatności – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186,
         • hostingodawca,
         • biuro księgowe,
         • podmiot ułatwiający prowadzenie oraz optymalizację serwisu com.
         1.  

         9. Postanowienia końcowe

          

         Serwis zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywać od dnia ich publikacji na stronie serwisu.

         +48 668 464 643

         Daria U Lewandowska
         ul.Daszyńskiego 55/10
         50-310 Wrocław

         info@dariaulewandowska.com
         NIP PL 898-185-15-22
         Revolut LT49 3250 0443 7406 8006

         (Visited 67 times, 1 visits today)